5548 402 0912

مشاوره تخصصی آنلاین

ثبت آنلاین برند

ثبت نام تجاری، علائم تجاری و لوگو
ایران دی > ثبت آنلاین برند

در صورتی که فرصت کامل کردن فرم ثبت برند را ندارید با شماره ۰۹۱۲۴۰۲۵۵۴۸ تماس حاصل فرمایید


 • اطلاعات فردی

 • مدارک اشخاص حقیقی

 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf.
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf.
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf.
 • مدارک اشخاص حقوقی

 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf.
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf.
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf.
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf.
 • نام های درخواستی

 • نام اولنام دومنام سوم 
 • طبقه های درخواستی

 • طبقه اولطبقه دومطبقه سوم