5548 402 0912

مشاوره تخصصی آنلاین

ایران دی > ۱۳۹۷ > شهریور

قانون کیفیت

کیفیت مهم است، اما نام تجاری، تنها با کیفیت ساخته نمی شود. کیفیت چیست؟ همه تصور می کنند که توانایی تمیز کیفیت خوب از بد را دارند؛ اما در عالم واقعیت، این طور نیست. آیا ساعت...

ادامه مطلب

قانون اعتبار

رکن اصلی موفقیت یک نام تجاری، در ادعای اصالت آن است  به طور کلی مشتریان نسبت به ادعاها شک کرده، گرایشی شدید به باور نکردن دارند. شاید نام تجاری شما، نامی آشنا و قدیمی باشد و...

ادامه مطلب

قانون واژه

برای تملک در ذهن مصرف کننده و تثبیت واژه ای در آن، یک برند باید به کوششی وصف ناپذیر بپردازد با تفکر در مورد تملک یک اتومبیل مرسدس بنز، چه فکری از ذهنتان می گذرد؟ اگر می توانستید...

ادامه مطلب

قانون تبلیغات

هر نام تجاری پس از تولد، به تبلیغات نیازمند است تا سالم و ماندگار شود بودجه ی تبلیغاتی شما، یه مثابه ی بودجه ی دفاعی یک مملکت است. پول های هنگفتی که برای تبلیغات هزینه می کنید،...

ادامه مطلب

قانون معروفیت

تولد یک نام تجاری از طریق معروفیت و شهرت آن شکل می گیرد، نه از طریق تبلیغات بخش اعظم 5208 آژانس تبلیغاتی آمریکایی، به تولد یک نام تجاری از طریق تبلیغات اعتقاد دارند. مدیرعامل یک شرکت بزرگ...

ادامه مطلب

قانون اختصار

زمانی که دامنه ی تمرکز خود را محدود می سازید، بر قدرت نام تجاری خود می افزایید در آمریکا، در هر شهر کوچکی یک قهوه خانه وجود دارد. در شهر های بزرگ تر، در هر دو...

ادامه مطلب

قانون توسعه

 قدرت یک نام تجاری ، نسبت معکوس با توسعه آن دارد. به شورولت بیندیشید. چه چیزی بلافاصله ذهن شما را به خود مشغول می سازد؟ دردسر؟ بله، قابل درک است. شورولت، اتومبیلی است کوچک، بزرگ، ارزان، گران...

ادامه مطلب