5548 402 0912

مشاوره تخصصی آنلاین

شهریور ۱۳۹۷

ایران دی > ۱۳۹۷ > شهریور

ایده های خود را مانند یک حرفه ای مدیریت کنید

مدیریت-حرفه-ای-ایده

اواخر دهه ۱۹۳۰ آلکس.ف. آزبرن، مدیر تبلیغات و نویسنده آمریکایی پس از ارائه ی اصطلاح «طوفان ذهنی» ( یکی از تکنیک های رایج برای یافتن و پرورش ایده ها ) به شهرت رسید. حدود ۸۰...

ادامه مطلب