5548 402 0912

مشاوره تخصصی آنلاین

ایران دی > ۱۳۹۷ > آبان

قانون طبقه بندی

یک نام تجاری پیشگام باید طبقه بندی کالای خود را ارتقا بخشد، نه نام تجاری کالا را براساس قانون اختصار، یک نام تجاری با محدود ساختن تمرکز خود نیرومندتر می شود، اما اگر آن قدر دامنه...

ادامه مطلب