5548 402 0912

مشاوره تخصصی آنلاین

قانون توسعهبرچسب

ایران دی > نوشته های برچسب شده"قانون توسعه"

قانون توسعه

قوانین-تغییر-ناپذیر-برند-قانون-توسعه

قانون توسعه    قدرت یک نام تجاری ، نسبت معکوس با توسعه آن دارد. به شورولت بیندیشید. چه چیزی بلافاصله ذهن شما را به خود مشغول می سازد؟ دردسر؟ بله، قابل درک است. شورولت، اتومبیلی است کوچک، بزرگ، ارزان،...

ادامه مطلب