5548 402 0912

مشاوره تخصصی آنلاین

قانون معروفیتبرچسب

ایران دی > نوشته های برچسب شده"قانون معروفیت"

قانون معروفیت

قوانین-تغییر-ناپذیر-برند-قانون-معروفیت

تولد یک نام تجاری از طریق معروفیت و شهرت آن شکل می گیرد، نه از طریق تبلیغات   بخش اعظم 5208 آژانس تبلیغاتی آمریکایی، به تولد یک نام تجاری از طریق تبلیغات اعتقاد دارند. مدیرعامل یک شرکت بزرگ...

ادامه مطلب