5548 402 0912

مشاوره تخصصی آنلاین

قانون واژهبرچسب

ایران دی > نوشته های برچسب شده"قانون واژه"

قانون واژه

قوانین-تغییر-ناپذیر-برند-قانون-واژه

برای تملک در ذهن مصرف کننده و تثبیت واژه ای در آن، یک برند باید به کوششی وصف ناپذیر بپردازد با تفکر در مورد تملک یک اتومبیل مرسدس بنز، چه فکری از ذهنتان می گذرد؟ اگر می توانستید...

ادامه مطلب