5548 402 0912

مشاوره تخصصی آنلاین

قانون کیفیتبرچسب

ایران دی > نوشته های برچسب شده"قانون کیفیت"

قانون طبقه بندی

قوانین تغییر ناپذیر برند - قانون طبقه بندی

یک نام تجاری پیشگام باید طبقه بندی کالای خود را ارتقا بخشد، نه نام تجاری کالا را براساس قانون اختصار، یک نام تجاری با محدود ساختن تمرکز خود نیرومندتر می شود، اما اگر آن قدر دامنه...

ادامه مطلب

قانون کیفیت

قوانین-تغییر-ناپذیر-برند-قانون-کیفیت

کیفیت مهم است، اما نام تجاری، تنها با کیفیت ساخته نمی شود. کیفیت چیست؟ همه تصور می کنند که توانایی تمیز کیفیت خوب از بد را دارند؛ اما در عالم واقعیت، این طور نیست. آیا ساعت...

ادامه مطلب