5548 402 0912

مشاوره تخصصی آنلاین

ایران دی > راهنمای ثبت لوگو و برند ؟

راهنمای ثبت لوگو و برند ؟

انتخاب یک نام برند ( نام تجاری ) مناسب برای کسب و کار خود و سپس استعلام ناد درخواستی از اداره مالکیت معنوی ، در صورت عدم ثبت و نبود نام تشابه ، ثبت اظهارنامه و پس از تایید مراحل پرداخت هزینه ها تا دریافت گواهینامه ثبت علامت تجاری ( ثبت برند ) یا ثبت لوگو