5548 402 0912

مشاوره تخصصی آنلاین

ایران دی > مدارک لازم جهت ثبت برند لاتین و برند فارسی ؟

مدارک لازم جهت ثبت برند لاتین و برند فارسی ؟

مدارک هویتی شخص و شرکت به همراه جواز فعالیت جهت ثبت برند فارسی و یا لوگو فارسی ، و جهت ثبت برند لاتین داشتن کارت بازرگانی الزامی می باشد .