5548 402 0912

مشاوره تخصصی آنلاین

ایران دی > مدارک مورد نیاز جهت ثبت برند ؟

مدارک مورد نیاز جهت ثبت برند ؟

مدارک مورد نیاز جهت ثبت لوگو ، ثبت برند (ثبت علامت تجاری )

اشخاص حقیقی : کارت ملی و شناسنامه ، جواز تاسیس ، پروانه فعالیت یا کارت بازرگانی

اشخاص حقوقی : روزنامه تاسیس یا آگهی ثبتی شرکت ، کارت ملی و شناسنامه دارندگان حق امضا در شرکت ، جواز تاسیس ، پروانه فعالیت یا کارت بازرگانی