5548 402 0912

مشاوره تخصصی آنلاین

ایران دی > مراحل ثبت برند و لوگو ؟

مراحل ثبت برند و لوگو ؟

ثبت نام در سامانه و دریافت نام کاربری و رمز عبور ، گرفتن گواهی تصدیق امضا از دفترخانه و تکمیل مراحل ثبت نام ، استعلام نام برند در خواستی و سپس اقدام به ثبت اظهارنامه تا دریافت گواهینامه ثبت علامت تجاری ( ثبت برند ) یا ثبت لوگو