5548 402 0912

مشاوره تخصصی آنلاین

ایران دی > نحوی ثبت برند ؟

نحوی ثبت برند ؟

جهت ثبت علامت تجاری ( ثبت برند ) یا ثبت لوگو استفاده از کارگزارهای مورد اعتماد و با سابقه جهت سهولت در کار پیشنهاد می شود . ( کارگزار مطمئن شما کانون ایران دی ) ، از نحوی استعلام نام برند ( نام علامت تجاری) تا دریافت گواهینامه ثبت علامت تجاری یا ثبت لوگو