5548 402 0912

مشاوره تخصصی آنلاین

ایران دی > هزینه ثبت برند چقدر است ؟

هزینه ثبت برند چقدر است ؟

هزینه ثبت علامت تجاری ( ثبت برند ) یا ثبت لوگو نسبت به اینکه شما قصد ثبت به صورت شخصی یا حقوقی را دارید متفاوت است ، ولی در کل برای ثبت هزینه هایی از جمله پرداخت ثبت اظهارنامه ، پرداخت روزنامه های اول و دوم ( آگهی تقاضای ثبت برند یا ثبت لوگو و آگهی رسمی ثبت برند یا ثبت لوگو ) ، هزینه حق الثبت ، هزینه وکیل و هزینه های کارگزاری و مشاوره ثبت علامت تجاری یا ثبت لوگو